2.5.2.2.2.3 Interventies

Voorlichting, al of niet in de vorm van campagnes of programma's, is een belangrijk hulpmiddel bij preventie van ziekte. Vaak is echter meer nodig dan voorlichting alleen. Effectieve programma's zijn ontwikkeld voor rookpreventie, voor rokers met COPD klachten en voor astmapatienten. Recente ontwikkelingen zijn interactieve computerprogramma's, die vak via Internet worden aangeboden. Deelnemers krijgen daarbij advies en info op maat (computer tailoring). Voor de behandelaar is training een voorwaarde voor succes. Hiervoor worden protocollen en programma's ontwikkeld en getest, waarmee een coachende in plaats van een direct sturende communicatiestijl, zoals gebruikelijk in het curemodel, wordt aangeleerd. De eerste resultaten laten zien dat deze aanpak zeer succesvol is en bruikbaar is in de klinische praktijk, waarbij een adequate taakverdeling met andere medische hulpverleners mogelijk is.