2.5.2.2.2.2 Risicoprofielen

Om gerichte intereventies mogelijk te maken is het van belang de karakteristieken te kennen van gezondheidschadend gedrag, zoals:

  1. het ontstaat in de adolescentie, soms al in de kindertijd;
  2. als onderdeel van imagovorming, zelfpresentatie en het willen/moeten beantwoorden aan de norm van een groep leeftijdsgenoten;
  3. hoewel het gevaarlijk is, geeft het een kick of vergemakkelijkt dit het omgaan met een stressvolle situatie (coping);
  4. het neemt gradueel toe, het begint met uitproberen en wordt een gewoonte;
  5. misbruik van de diverse vormen is voorspelbaar vanuit dezelfde factoren;
  6. het is sterk gerelateerd aan SES (sociaal-economische status).
  7. het is therapieresistent; de sociale en psychologische constitutie van mensen is gericht op handhaving van gedrag. Dat geeft rust en stabiliteit en gaat veranderingen tegen. Nieuwe informatie die niet in de bestaande kaders past wordt in eerste instantie weggeredeneerd. Bovendien zijn ongezonde gewoontes aan elkaar gekoppeld, emotioneel gerelateerd aan gezelligheid of  aan datgene dat in de groep gebruikelijk is of waarmee men status kan verwerven.