2.2.2 Vijf A-model

Het Vijf A-model beschrijft een gefaseerde vorm van zelfmanagement.

Hoe doe ik dat?

  1. Assess; breng de factoren in kaart, die van invloed zijn op uw gezondheid. Inventariseer cognities, motivatie, wensen en zorgen met betrekking tot leefstijl, ziekte en behandeling.
  2. Advice; besef dat gedragsverandering een belangrijk deel van de behandeling vormt. Ga na hoe dat voor u uitwerkt. Kom op basis van uw analyse tot duidelijke en specifieke opdrachten, die aansluiten bij wat u belangrijk vindt en die bovendien haalbaar zijn.
  3. Agree; kom met uzelf tot overeenstemming over gewenste en noodzakelijke gedragsveranderingen en de wijze waarop u deze gaat bereiken.
  4. Assist; ga na of u over alle noodzakelijke vaardigheden (en vrienden) beschikt die nodig zijn om het nieuwe gedrag aan te leren en vol te houden. Versterk deze zo nodig of maak hiervoor een plan. Doe dit bij voorkeur samen met iemand die u goed kent en vertrouwt. Bespreek mogelijke barrières bij de uitvoering ervan.
  5. Arrange;  maak een plan voor follow-up contacten en eventuele aanpassingen in het plan.

Meer weten? Zie Modellen