2.5.2.2.2.4 Meten

Inzicht in de werking van de determinanten van ziekte en gezondheid is belangrijk om op doelmatige wijze in te kunnen grijpen. Meten is weten!

Hoe doe ik dat?