2.5.2.2.1.5. Determinanten

De directe beïnvloeding verloopt via de zogenaamde psycho-neuro-immunologische as; onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat stress en depressie een negatief effect kunnen hebben op de aanmaak van cytokines (Interleukine-6) en daarmee hun beschermende werking ondergraven. Indirecte beïnvloeding is mogelijk omdat psychosociale risicofactoren als bijvoorbeeld depressie en stress gepaard gaan met een ongezonde leefstijl.

1. Leefstijl; er zijn een aantal notoir ongezonde vormen van gedrag bekend zoals roken, alcoholmisbruik, te weinig lichaamsbeweging nemen, ongezond en overmatig eten. Deze gedragingen hangen vaak samen en daarom spreekt men van leefstijl. Hoewel leefstijl, mede door de genoemde samenhang, moeilijk is te veranderen, hoort het beïnvloeden van leefstijl(factoren) tot de primaire taken van de arts.

2. Psychosociale factoren; angst en depressie, sociale isolatie, gebrek aan emotionele steun en stress dragen bij aan het ontstaan en de progressie van diverse vormen van ziekte. Deze bijdrage kan zowel direct als indirect zijn.