2.1.5.1 Uitgangspunten

De oorzaak van psychische problemen  dat jij je rot voelt doe je in dit geval jezelf aan. Het vervelende gevoel wordt veroorzaakt door wat men over over de gebeurtenis denkt (dus door cognities) en niet door de gebeurtenis zelf.


Volgens Ellis hebben veel mensen onlogische gedachten in hun hoofd, zoals bijvoorbeeld het idee dat je door iedereen in je omgeving gewaardeerd of bemind moet worden om je gelukkig te kunnen voelen. Volgens Ellis is dit helemaal niet nodig om je gelukkig te kunnen voelen. Maar als je dit idee wel in je hoofd hebt zitten maak je eigenlijk jezelf ongelukkig omdat natuurlijk nooit iedereen in je omgeving je zal waarderen en beminnen, er zijn ook altijd wel mensen die je wat minder liggen.


Het doel van rationeel emotieve therapie is om mensen hun onlogische gedachten af te leren (want deze onlogische gedachten en verwachtingen kunnen hen ongelukkig maken) en hier logische, rationele gedachten voor in de plaats te zetten. Het effect hiervan is dat de volgende keren dat zich een vergelijkbare situatie of gebeurtenis voordoet jouw emoties en daardoor jouw gedrag anders zullen zijn.