Innerlijke toestand

Leren verloopt optimaal als er sprake is van een middelmatige mate van arousal (wet van Dodson-Yerkes). Emoties maken neurale patronen sterker, doordat er meer neurotransmitters worden geproduceerd. Door deze neurotransmitters vuren de neuronen intensiever en sneller. Zeer sterke emoties “etsen” herinneringen in het geheugen. Maar een te hoge dreiging of stress schakelen de hogere cognitieve functies uit. Langdurige stress brengt zelfs schade aan in de hippocampus, waardoor de geheugenfunctie minder wordt. Een bevorderlijke emotie voor leren is nieuwsgierigheid. Mensen besteden meer aandacht aan zaken die voor hen nieuw en zinvol zijn. Evolutionair gezien bevordert dit de overlevingskansen. Een mens leert het beste als de uitdaging groot is, de stress niet te hoog is (en ook niet te laag!), en als hij nieuwsgierig is. Veiligheid voor deelnemers is minstens zo belangrijk als de inhoud van de training. Als opleider ben je hoofdzakelijk een facilitator van een optimale innerlijke toestand van deelnemers.

Hoe doe ik dat?

zie Methodiek