2.2 Stromingen

Een stroming of school is een gedeelte van het vak dat dermate invloedrijk of omvangrijk is dat men toepassingsgebieden hiernaar indeelt. Hieronder staan een aantal bekende toepassingen, al of niet voor eigen gebruik. 

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de cognitieve psychologie voor een toepassing in geval van complexe besluitvorming 
  2. U baseert zich op de evolutionaire psychologie voor een toepassing in de marketing-research
  3. U baseert zich op de functieleer voor de experimentele psychologie
  4. U baseert zich op de psychologische methodenleer voor onderzoek
  5. U baseert zich op neuropsychologie voor neuropsychologisch onderzoek (NP-onderzoek) 
  6. U baseert zich op de de ontwikkelingsleer voor vraagstukken inzake educatie
  7. U baseert zich op de persoonlijkheidsleer voor de omgang met dilemma's 
  8. U baseert zich op de psychodynamica voor de psycho-analyse
  9. U baseert zich op de sociale psychologie voor samenwerking.