2.1.2.2.7 Gedragskosten

Het woord gedragskosten zegt al waar het hier om gaat: het (ongewenste) gedrag kost de persoon iets, hij raakt er iets door kwijt. Op sommige groepen wordt bijvoorbeeld gewerkt met een token economy procedure. Zoals bij de beschrijving van de token economy al gemeld werd, kan hierbij gebruik gemaakt worden van het innemenvan tokens wanneer de bewoner ongewenst gedrag vertoont. Wanneer dit het geval is, is er sprake van gedragskosten. Doordat de bewoner ongewenst gedrag vertoont raakt hij tokens kwijt, zijn gedrag kost hem iets. Ook in groepen waar niet met tokens gewerkt wordt kun je de techniek van de gedragskosten toepassen zoals uit het onderstaande voorbeeld blijkt.
 
Voorbeeld: Kevin is vanmorgen bijzonder vervelend. Hij slaat Jeremy met een plastic schop op zijn hoofd en trekt Linda zo hard aan haar haar dat hij een hele pluk haar in zijn hand heeft. De groepsleiding besluit dat Kevin vanmiddag niet mee mag naar de kinderboerderij, iets dat hij altijd bijzonder graag doet. Kevins gedrag kost hem dus iets, hij betaalt de prijs dat hij niet naar de kinderboerderij zal gaan vandaag.