2.1.2.2.6 Time-out

Bij een time-out wordt iemand die probleemgedrag vertoont gedurende een korte tijd uit de situatie die prettige gevolgen voor dat gedrag oplevert verwijderd. 

Voorbeeld: iedere keer als Jonathan onder het eten een hele harde wind laat liggen de andere jongens van de groep in een deuk. Voor Jonathan is dit een prettig gevolg van zijn gedrag, hij voelt zich de held van de groep. De groepsleiding wil paal en perk stellen aan Jonathans gedrag, ze kunnen zo met goed fatsoen nergens meer met hem gaan eten en ze willen voorkomen dat alle kinderen in de groep winden gaan laten onder het eten. Ze spreken af dat zodra Jonathan een wind laat hij gedurende tien minuten in een aparte ruimte gezet wordt. Dit gebeurt zonder hier verder woorden aan vuil te maken. De time-out moet Jonathan immers geen extra aandacht opleveren. Hij moet de time-out juist niet leuk vinden, zodat hij merkt dat zijn gedrag (een wind laten onder het eten) voortaan geen prettig gevolg meer heeft. Hij zal dan ook niet meer gemotiveerd zijn om tijdens het eten winden te laten.
Een time-out hoeft niet altijd te betekenen dat iemand naar een andere ruimte gebracht wordt. Ook het tijdens het eten achteruit schuiven van de stoel van een bewoner zodat hij even niet kan/mag eten kan beschouwd worden als een vorm van een time-out. Het ligt helemaal aan de situatie welke vorm het meest op zijn plaats is. Het is altijd belangrijk dat de time-out onmiddelijk na het ongewenste gedrag gegeven wordt. Heel streng wordt dit wel de één-seconde-regel genoemd, binnen een seconde moet de persoon het gevolg van zijn gedrag merken. Als er een te lange tijd zit tussen het vertonen van het gedrag en de time-out dan zal de verstandelijk gehandicapte het verband tussen deze twee dingen vaak niet meer leggen.
Een time-out moet niet te lang duren, niet langer dan een half uur. Dikwijls is 5 à 10 minuten al genoeg. Je moet de time-out echter nooit beëindigen zolang de persoon het ongewenste gedrag nog vertoont. Je zou dan immers zijn ongewenste gedrag belonen door er een prettig gevolg aan te verbinden.