2.1.2.1 Aangeleerd

Volgens de gedragstherapie is de oorzaak van gedragsproblemen aangeleerd. Binnen de gedragstherapie wordt er immers van uit gegaan dat mensen al het gedrag dat ze vertonen in de loop van hun leven geleerd hebben. Vertonen mensen ongewenst gedrag dan hebben ze in de loop van hun leven dus 'verkeerd' gedrag aangeleerd.
 
Het doel van gedragstherapie is: