2.3.3.2 Kernbegrippen

Een emotie is een innerlijke beleving, bijvoorbeeld vreugde of angst, die optreedt in reactie op een bepaalde situatie of stimulus. Deze reacties sturen in hoge mate menselijk gedrag en dient men daarom altijd serieus te nemen, zowel bij zichzelf als de ander.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U weet dat sprake is van een vrijwel automatisch verlopend patroon van reacties. De werking van emoties verloopt onbewust
  2. U beseft dat het bijbehorende gevoel kan worden gezien een bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie. Emoties worden ervaren als realiteit
  3. U kent de gevolgen van emoties voor cognitieve functies. Ze focussen de blik op het moment en werken daardoor op andere terreinen blikvernauwend
  4. U beseft dat emoties ook de focus op het hier en nu leggen, emoties maken kortzichtig
  5. U kent de samenhang tussen 'negatieve emoties' en ziekte
  6. U weet dat na ingrijpende gebeurtenissen emoties worden herbeleefd.
  7. U kent de twee complementaire routes die emoties kunnen afleggen, er is sprake van twee processen
  8. U beseft dat beide routes waardevol zijn; de kunst is om de gloed van emotie te combineren met de beheersing van het intellect. U integreert.

Meer weten? Zie Emotietheorie