2.2.1.6 Humanisme

Het humanisme is een filosofische stroming die opkomt voor de mens als positief ingesteld en op ontwikkeling gericht wezen. De humanistische psychologie is daarvan een uitwerking. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.