2.2.1. Hoofdtheorieen

Hoofdtheorieën hebben betrekking op de mechanismen waarmee men gedrag op een hoog integratieniveau kan sturen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de biologie
  2. U verdiept zich in de leertheorie
  3. U gaat uit van de emotietheorie
  4. U hanteert de motivatietheorie
  5. U bestudeert de cognitietheorie
  6. U baseert zich op het humanisme
  7. U werkt eclectisch.