3. Strategie

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen binnen een organisatie. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar) en betreffen de gehele organisatie. Missie en visie geven richting aan strategische keuzes, die op hun beurt weer bepalend zijn voor taktieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). Het is van belang te beseffen dat communicatie niet alleen te zien als hulpmiddel voor, maar vooral te beschouwen als strategie. 

                             

Hoe doe ik dat?

  1. U begrijpt het belang van communicatie en werkt doelgericht
  2. U bent bekend met de recente ontwikkelingen
  3. U hanteert een communicatieve moraal
  4. U laat beleid en communicatie samenvallen, u integreert
  5. U bent interactief
  6. U werkt contextueel
  7. U kent het relevante begrippenkader (PR, publieke opinie etc.), u bent deskundig
  8. U benadert strategische communicatie als leider.