3. Strategie

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen binnen een organisatie. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar) en betreffen de gehele organisatie. Missie en visie geven richting aan strategische keuzes, die op hun beurt weer bepalend zijn voor taktieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). Het is van belang te beseffen dat communicatie niet alleen te zien als hulpmiddel voor, maar vooral te beschouwen als strategie. 

                             

Hoe doe ik dat?

  1. U begrijpt de rol en het belang van communicatie werkt doelgericht
  2. U bent bekend met de recente ontwikkelingen
  3. U cultiveert netwerken
  4. U hanteert een communicatieve moraal
  5. U laat beleid en communicatie samenvallen, u integreert
  6. U bent interactief
  7. U werkt situatief
  8. U kent relevante begrippen als PR, PA, publieke opinie etc. U bent deskundig
  9. U benadert strategische communicatie als leider.