Probleemoplosser

Leven is het oplossen van problemen of dilemma's  die men kan opvatten als een soort puzzels. 

Hoe doe ik dat?

Let op: wie de ene soort puzzel opgelost, heeft daarmee nog niet automatisch ook alle andere opgelost. Elke soort puzzel vergt een eigen kundigheid, een eigen soort gereedschap en de beheersing daarvan. Bovendien valt niet iedere puzzel altijd helemaal op te lossen; soms is er geen enige echte ware oplossing te vinden. Heel vaak moet men het doen met de BEST MOGELIJKE oplossing.

Voor een voorbeeld van puzzelen in de praktijk, zie Puzzelen; een voorbeeld.  

Meer weten? Zie ook: ELO-Denkhulp