Preventie

Voorkomen is beter dan genezen is een gevleugelde uitdrukking. Preventie is het voorkomen van problemen (bijv. ziekte) of van de schadelijke gevolgen van die problemen (secundaire preventie). 

Hoe doe ik dat?
Preventie steunt op de volgende peilers:
- het nemen van (collectieve) maatregelen, bijv. het aanbieden van vaccinatie- of screening;
- (publieks)voorlichting; via diverse methodieken, health promotion, gezondheidsbevordering of gezondheids-voorlichting en -opvoeding (GVO) probeert men de bevolking in het algemeen en/of bepaalde doelgroepen in het bijzonder zo gezond mogelijk te laten leven.