2.3 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk en daarmee inzichtelijk te maken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt in het kader van voorlichting gebruik van het RULO-model

  2. U werkt met een gespreksmodel

  3. U gebruikt als geheugensteuntjes bepaalde acroniemen.