Behandeldoelen (GP)

Binnen het kader van behandeling en begeleiding streeft men enerzijds relatief abstracte idealen na, zoals kwaliteit van leven, patientgerichtheid en wetenschappelijkheid. Anderzijds hanteert men in het dagelijks werk vooral pragmatische doelstellingen.   

Hoe doe ik dat?