2.2.2 Stromingen

Een stroming of school is een gedeelte van het vak dat dermate invloedrijk of omvangrijk is dat men universitaire indelingen of toepassingsinstituten hiernaar indeelt. 

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de Cognitieve psychologie (Cog-Psy)
  2. U bestudeert de Evolutionaire psychologie (Evo-Psy)
  3. U maakt gebruik van de experimentele psychologie of Functieleer
  4. U maakt gebruik van de psychologische Methodenleer
  5. U verdiept zich in de Neuropsychologie (Neuro-Psy)
  6. U hanteert de Ontwikkelingsleer (Ontw.Psy)
  7. U bestudeert individuele verschillen met behulp van de Persoonlijkheidsleer (Pers.leer)
  8. U baseert zich op de Psycho-dynamica
  9. U bestudeert gedrag in relatie tot anderen met behulp van de Sociale Psychologie (Soc-Psy)