2.2.1.5 Cognitietheorie

De cognitietheorie is een brede theorie waarmee men ideeën over het begrip persoonlijkheid, de ontwikkeling daarvan en eventuele afwijkingen (pathologie) kan bestuderen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de (therapeutische) toepassing  (RET)
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.