Inleiding

Een psycholoog geeft zijn handelen vorm m.b.v. metacompetenties, de professionele vaardigheden waardoor men, ondanks wisselende contexten en perspectieven, professioneel en verantwoord kan handelen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U bent in staat diverse professionele rollen te vervullen
  2. U weet met wat voor soort probleem of vraagstuk u te maken heeft
  3. U beseft dat u altijd vanuit een bepaald mens- of wereldbeeld denkt
  4. U weet complexiteit terug te brengen tot hanteerbare proporties.

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp