Drie centra

U neemt, net als alle andere mensen, de signalen van buiten op verschillende manieren tot u. Met uw hoofd – uw mentale vermogens – met uw hart – uw gevoel – en met uw buik - instinct en energie - . Daarin zult u een voorkeur herkennen, dus een wijze van de wereld benaderen, die u als eerste of het meeste gebruikt. Let wel, u heeft en gebruikt ze alle drie, er is hier sprake van een voorkeur en ook vaak van een onderbelichte wijze van de wereld benaderen. Deze wijzen van benaderen noemen we centra van intelligentie. De enneagramtypes behoren alle tot een centrum, en zo kennen we het hoofdcentrum (type 5, 6, en 7), het hartcentrum (type 2, 3 en 4) en het buikcentrum (type, 8, 9 en 1).

De types, die tot het hoofdcentrum behoren zijn type 5 de Waarnemer, type 6 de Loyale scepticus entype 7 de Levensgenieter. Als u zich herkent in een van de hoofdtypes – type vijf, zes of zeven dus- , neemt u de wereld primair door een mentaal filter waar. Het doel van deze strategie is om bezorgdheid te minimaliseren, om potentieel pijnlijke situaties te beheersen en om een gevoel van zekerheid te krijgen door de mentale processen van analyseren, vooruitkijken, verbeelding en planning. De centrale vraag, die leidend is voor mensen met een van deze types, is: hoe ziet deze situatie eruit en hoe kan ik me erop voorbereiden? Uw persoonlijke ontwikkeling is er op gericht om te leren uw gevoel te benaderen, zonder daarbij uw hoofd in te zetten.

Tot het buikcentrum behoren type 8 de Baas, type 9 de Bemiddelaar en type 1 de Perfectionist. Als u zich herkent in een van de buiktypes - type acht, negen of een -, neigt u ertoe de wereld waar te nemen door een filter van lichamelijke sensaties, fysieke waarnemingen en onberedeneerd instinct. U gebruikt uw persoonlijke positie en kracht om het leven te vormen zoals het in uw beleving moet zijn. U bedenkt strategieën die uw plaats in de wereld zeker stellen en ongemak minimaliseren. De vraag, die leidend is voor mensen met een van deze types, is: wat is mijn plek hier? Voor uw persoonlijke ontwikkeling is van belang om meer liefde voor uzelf te ontwikkelen.

Mensen met een type in het hartcentrum benaderen de wereld primair met emoties. Dit zijn type 2 de Gever of Helper, type 3 de Succesvolle werker en type 4 de RomanticusAls u zich herkent in een van de harttypes – type twee, drie of vier dus -, neigt u ertoe de wereld waar te nemen door een filter van emotionele intelligentie. U bent afgestemd op het humeur en de gevoelens van anderen om uw gevoel van verbinding met de ander te onderhouden. U vertrouwt meer dan de andere typen op de goedkeuring en erkenning van anderen om uw zelfwaardering te ondersteunen en u geliefd te voelen. Om er zeker van te zijn dat u die waardering en erkenning krijgt, creëert u een beeld van uzelf dat anderen er toe zal brengen u te waarderen en accepteren. De vraag die leidend is voor harttypes is: met wie ben ik hier en hoe waardeert hij mij? Voor uw persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk gevoel van eigenwaarde ontwikkelen zonder het oog van de wereld, dus niet via anderen.

Ten overvloede, u heeft alle drie de benaderingswijzen – hoofd, hart en buik – tot uw beschikking. Het gaat hier om een voorkeur.