Negen types, drie voorkeurspatronen

Het enneagram onderscheidt negen persoonlijkheidstypes, die worden gegroepeerd in drie stijlen om de wereld te benaderen, de zogenaamde centra (van intelligentie). Deze centra zijn voorkeursstijlen, dat wil zeggen dat een bepaald centrum (cluster van drie typen) dominant is en de andere typen meer volgend zijn. Het is van belang de concepten type en centrum adequaat toe te passen. 

Hoe doe ik dat?