Drie sub-typen

Wat is het?

Elk enneagramtype heeft drie subtypes, te weten een zelfbehoud -,  één-op-één - en een sociaal subtype. Dit is gebaseerd op de drie basisinstincten die ieder mens nodig heeft om goed te kunnen functioneren, te weten fysiek overleven (warmte, veiligheid, voeding), in relatie met een ander (vriendschap en liefde) en in een groep (maatschappij, organisatie) overleven. 

Waartoe dient het?

Het subtype is de manier waarop iemand zijn kerntype uitdraagt in de wereld en wel op een van deze drie terreinen; je ziet hier dus het enneagramtype uitwerken in concreet gedrag op een bepaald terrein. Netjes gezegd is dit de manier waarop de thematiek van het enneagramtype uitwerkt in gedrag op een bepaald terrein van het leven.

Hoe doe ik dat?

Vermoedelijk herkent u zich in elk subtype op zijn minst een beetje. Niettemin is het regelmatig zo dat een subtype zeer wordt herkend, en eentje matig of bijna niet. En dit kan veranderen, naarmate het leven een bepaalde wending krijgt. Dat wil zeggen, dat door bepaalde omstandigheden – ontslag, ziekte, ongeval, scheiding… - bijvoorbeeld het zelfbehoudssubtype een impuls krijgt of door het op zoek gaan naar een partner het 1 – 1 subtype wordt gestimuleerd.