Type 9: Bemiddelaar

Herkent u zich in de Bemiddelaar, dan herkent u waarschijnlijk ook kwaliteiten als: zorgzaamheid, oog voor anderen, empathie, aanpassingsvermogen, accepterend, ondersteunend, berekenbaar, betrouwbaar, gevoelig, stabiel, kalm, ontvankelijk, algemeen niet oordelend.

De aandacht gaat als vanzelf uit naar agenda’s, eisen en verzoeken van anderen en naar de omgeving, uitspreidend en vaak diffuus naar onbelangrijke zaken; naar het vermijden van het oncomfortabele; naar versmelten met anderen, naar wat zich bij hen presenteert in het hier en nu; je legt de controle evenals je referentie buiten jezelf, je wordt daardoor passief.

Steekt energie in:

Openstaan voor anderen en hen behagen (resulterend in moeilijk nee zeggen); handhaven van structuur en routine om het leven voorspelbaar, comfortabel en bekend te houden (harmonie); bewaren van rust en vrede; eigen boosheid bedwingen; doen van minder belangrijke en geruststellende dingen in plaats van belangrijke en verontrustende zaken.

Uitingen:

Problemen voor jezelf:

-       meegaan en later spijt / wrok hebben; secundair reageren, koppigheid;

-       zelf vergeten; doen wat leven comfortabel maakt, niet wat belangrijk is;

-       soms zelfs niet weten wat belangrijk is voor jezelf (verdoven)

-       energie vasthouden, met name woede;

-       mogelijkheden missen door vertragingen in beslissingen;

-       kleineren van jezelf;

-       als onbelangrijk gezien worden; onzichtbaarheid;

-       stelling nemen, besluiten, comfort verlaten;


Problemen voor anderen:

-       ervaren van passieve agressie en koppigheid;

-       ervaren dat de negen het belangrijke punt mist;

-       het idee dat alles even belangrijk is en niet weten wat de werkelijke behoeften zijn;

-       de Negen geeft wat hij wil, niet wat gewenst is; hij geeft niet wat hij niet wil;

-       de Negen lijkt akkoord te gaan, terwijl dat niet zo is;

-       frustratie door dominant vasthouden van de Negen aan comfort.

-       de Negen oefent controle uit door te zwijgen en te vertragen

Basis persoonlijkheidsstructuur

Basisovertuiging:
De oorspronkelijke gelukzalige staat van onvoorwaardelijke liefde en eenheid, waarin iedereen evenveel plaats heeft, verdwijnt op de achtergrond in een wereld die in jouw ervaring jou onbeduidend maakt en vereist dat je opgaat in het geheel. Als gevolg daarvan vergeet je jezelf (indolentie) en ga je op in anderen, waardoor je je comfortabel en thuis voelt. Je vervangt prioriteiten door details en kleine gemakken.

Verdedigingsmechanisme:

Verdoving helpt het type in stand te houden: het helpt jezelf te vergeten, het leven comfortabel te houden, alle tijd te besteden aan onbelangrijke dingen, echt contact te vermijden, jezelf te relativeren.
 


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Indolentie, zichzelf vergeten

Mentaal: Liefde

Emotioneel: Luiheid/Traagheid

Emotioneel:Juiste actie, daadkracht                                       

Verdediging: Verdoven

Varianten en verschijningsvormen (3) voor de Bemiddelaar zijn: 

Onder (langdurige) stress neemt de Negen de kenmerken over van de Zes. Dit kunnen zowel positieve als negatieve kwaliteiten zijn.

positief:    
Beter risicoanalyses maken en loyaliteit aan mensen ontwikkelen. Woede komt los; lading kan zich richten op constructieve doelen of op echte eigen prioriteiten.
negatief:    Bevroren paniek; depressie, innerlijk verlamd; aandacht voor het slechtste scenario; schuld gemakkelijk verschuiven naar anderen, geen eigen verantwoordelijkheid.

In perioden van ontspanning neemt de Negen de kenmerken over van de Drie:

positief:     Productief zijn, veel energie, motivatie voor erkenning prestaties en ontwikkelen van eigen gezicht in de buitenwereld (imago). Voldoening omdat iets is afgemaakt.
negatief:    Teveel bekommeren om de indruk die hij maakt. Innerlijke strijd om op gang te blijven: bevechten van laag energieniveau en weerstand bieden aan de aantrekkingskracht van afleiding, dus steeds opnieuw opstarten (zgn. ‘start-stop syndroom’).

De Bemiddelaar kan kwaliteiten van type 8 de Baas (11) en/of type 1 de Perfectionist (4) hebben, zijnde de vleugeltypes van de Bemiddelaar.

De voor de Bemiddelaar specifieke subtype thema’s zijn:

Zelfbehoud: ‘Honger/Begeerte’
De aandacht van de Negen van dit subtype raakt gemakkelijk gefixeerd op secundaire bronnen van bevrediging. Ze negeren hun echte behoeften in ruil voor vervangingsmiddelen als voedsel, reizen, televisie kijken of dingen verzamelen. Dit voelt voor de Negen niet als luiheid (traagheid), maar als stimulerend, terwijl hij zich niet realiseert dat het een gebrek aan betrokkenheid bij zichzelf is .

Eén-op-één, of seksueel: ‘Vereniging’
Zoeken naar vereniging met God, natuur of partner creëert verbinding en afleiding. Identiteiten vallen samen, ‘wij zijn een en dezelfde persoon’. Het beschermt tegen het zelf richting te moeten bepalen en aandacht aan zichzelf geven; nu heeft de Negen een gemeenschappelijk leven in plaats van een afgescheiden bestaan. Laat de ander de richting bepalen.

Sociaal: ‘Participatie’
Dit subtype is geneigd zich bij groepen aan te sluiten, soms als leider, soms ook graag in een meewerkende, comfortabele bijrol, die niet veel energie vraagt. Het deelnemen aan een groep is een aangename manier om zich opgenomen en geliefd te voelen. Dit subtype sluit zich graag aan bij een groep en is regelmatig aanwezig, maar gaat vaak niet een echte verbinding aan. Er is een voortdurende ambivalentie.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling als Bemiddelaar is van belang: Aandacht besteden aan eigen behoeften; boosheid als signaal zien van gevoel niet serieus genomen te worden. Moment van verschuiven naar onbelangrijke zaken als signaal zien voor mogelijk niet toegelaten gevoelens en eigenlijke prioriteiten; zien dat het in standhouden van comfort de werkelijke vijand is. Oefenen om net zoveel van jezelf te houden als van anderen. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16).

Anderen kunnen u als Bemiddelaar ondersteunen door:bij boosheid en het innemen van standpunt te ondersteunen. Door aan te moedigen duidelijk te maken waar hij staat. En hem tijd te gunnen om na te denken over een antwoord. Te ondersteunen als hij verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt. Toe te staan boosheid te ontwikkelen. Aan te moedigen om eigen grenzen, beperkingen en prioriteiten aan te geven en in stand te houden.

Klik hier om terug te keren naar de negen typen.