Type 2: Gever of Helper

Herkent u zich in de Gever (of Helper), dan herkent u waarschijnlijk kwaliteiten als vrijgevig, sensitief, behulpzaam, meelevend, energiek, levendig, romantisch, gevoelig, waarderend, ondersteunend, expressief en gewillig.

U bent zelden met uw eigen behoeftes bezig en steeds op de ander gericht. Anderen van dienst zijn is echt uw ding. Soms ervaart men u als opdringerig en wellicht zelfs als manipulatief en op zoek naar waardering.

Uw aandacht gaat uit naar wat anderen nodig hebben of willen, naar hoe het met anderen is, naar het aanpassen aan wat anderen willen. Uw energie steekt u in anderen van dienst zijn met raad en daad, vooral die anderen die voor u belangrijk zijn en waarvan u waardering zou willen; in anderen een goed gevoel geven; in belangrijk zijn voor anderen en u aanpassen aan wat anderen willen en hoe u hen van dienst kunt zijn.

Voor u zelf is lastig: de te grote nadruk op relatie, die u kwetsbaar maakt voor afwijzing en verlies; het onderdrukken en indirect uiten van uw eigen behoeften, hetgeen tot boosheid kan leiden; manipulatie van anderen om eigen behoeften te vervullen; geen hulp kunnen vragen of aannemen (ik bepaal zelf); niet weten wat u wilt of wie u bent; overspoeld door emoties raken: hysterisch, somatische klachten, stress

Anderen zullen soms lastig vinden: het ervaren van geven om te krijgen en zich gemanipuleerd voelen (klagen, schuld, uitlokken); uw onderliggende afhankelijkheid ervaren (wil teveel); het teveel van gevoelens en geven; dat u beter denkt te weten wat goed is voor hen dan zijzelf; onbelangrijk gemaakt voelen of uitgesloten door u.

Uw persoonlijkheid stoelt op een onderliggende basis overtuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. Uw basisovertuiging is dat behoeftes van mensen niet gelijkelijk vervuld worden en dat je moet geven om te krijgen. Liefde, genegenheid en waardering krijgt u en in uw behoeftes wordt voorzien door eerst zelf aan anderen te geven, wat zij nodig hebben; in de hoop dat zij op hun beurt aan u geven. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een trotse energie, dat u beter dan anderen weet wat anderen willen en/of nodig hebben.  U richt zich op de behoeften van anderen en wanneer uw eigen behoeftes onverhoopt boven komen onderdrukt (verdediging) u die.

Schematisch ziet de persoonlijkheid van de Gever er als volgt uit:


Persoonlijkheidsaanleg

Essentiële kwaliteiten

Mentaal: Vleierij

Mentaal: Eigen wil/vrijheid

Emotioneel: Trots

Emotioneel: Nederigheid

Verdediging: Onderdrukken


 
Voor de Gever zijn varianten en verschijningsvormen (3):

Onder (langdurige) stress neemt de Twee (positieve of negatieve) kwaliteiten over van de Acht.

Denkt u bijvoorbeeld aan duidelijker zijn over uw eigen wil / behoeftes, maar ook impulsief kwaad, dwingend zijn.

In perioden van ontspanning neemt de Twee (positieve of negatieve) kwaliteiten over van de Vier. Denkt u bijvoorbeeld aan: meer aandacht eigen gevoelens, gevoel voor esthetiek, onttrekken aan verantwoordelijkheden, onmatig opeisen

Vleugeltypes zijn voor de Gever, de Succesvolle werker (type 3)(6) en de Perfectionist (type 1) (4)

De voor de Gever specifieke subtype-thema’s zijn:

Zelfbehoud: Ik eerst, privilege
Anderen zijn afhankelijk van mijn hulp, waardoor ik een bijzondere positie heb en recht heb op aandacht en waardering. Creëren van warme persoonlijke relaties. Trots of valse bescheidenheid. Op zijn slechtst gaat de preoccupatie met terugkrijgen voor wat is gegeven overheersen.

Een op een of seksueel: verleiding, agressie
Trots manifesteert zich door persoonlijk nodig zijn, in verbinding zijn met belangrijke mensen door vermogen tot empathie. Weet beter dan wie ook wat iemand nodig heeft, waardoor je waardering verwerft. Verleidend door zich aan te passen aan de (emotionele) toon van anderen. Talent om moeilijke mensen naar de zin te maken. Bijna agressief doe je wat nodig is om de ander in bezit te krijgen, het naar de zin te maken, zich goed te laten voelen. Bezitterigheid en dominantie kan de slechtste uitkomst zijn.

Sociaal: ambitie
Trots manifesteert zich in de sociale arena door ambitieuze sociale posities in te nemen en belangrijke mensen voor zich te winnen. Gebruikt empathie om zich te associëren met belangrijke mensen en/of deze met elkaar te verbinden, waardoor je status en een goed imago verwerft. De macht achter de troon: zonder jou had het niet gekund! Prominent in je rol als helper / ondersteuner in belangrijke groepen. Of in een familie. Op zijn slechtst wijs je anderen botweg af in hun bijdrage, door het gevoel dat jij het toch beter weet.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling is van belang: Te beseffen dat geliefd zijn niet van nodig zijn afhangt; duidelijk blijven over wie je bent; eigen behoeftes en verlangens opmerken en uitspreken; erkennen niet onmisbaar te zijn; boosheid en verdriet als signalen zien; toestaan om te ontvangen; ‘nee’ zeggen. Zie ook Tips voor ontwikkeling (16)

Anderen kunnen u als Gever ondersteunen door: Te helpen zichzelf te waarderen los van geven; zich niet te laten verleiden door het geven en er afhankelijk van te worden; aandacht te schenken aan haar/zijn behoeftes.

Klik hier om terug te keren naar de 9 typen.