3. Rollen

Een rol is.. Problemen rond gedrag kan men vanuit diverse rollen oplossen m.b.v. verschillende werkvormen en gebaseerd op een aantal bijpassende professionele uitgangspunten. 

Hoe doe ik dat?

  1. U treedt op als (algemeen) probleemoplosser
  2. U werkt als behandelaar
  3. U treedt op als begeleider
  4. U kiest voor de rol van coach
  5. U bent veranderaar.