Behandelaar (GP)

Als behandelaar streeft men er naar behandeldoelen op een effectieve en efficiente wijze te bereiken

Hoe doe ik dat?