Simons & Waldorp

In dit proefschrift staat een relatief nieuwe benadering van twee klassieke thema’s uit de psychologie centraal. Vanuit de evolutionaire psychologie wordt gekeken naar het meten van motivatie om vervolgens op basis daarvan interpersoonlijk gedrag (in het kader van marketing) te voorspellen. Omdat op dit gebied nog geen instrumentarium voor handen is, betreft een belangrijk deel van dit proefschrift de ontwikkeling van een instrument om motivatie in kaart te brengen op basis van evolutionaire uitgangspunten. Het betreffende instrument wordt niet alleen op psychometrische kwaliteiten onderzocht, maar ook onderworpen aan een empirische veldstudie.


Achtereenvolgens komen aan de orde:

  1. Inleiding; opzet & vorm van het project
  2. Specification of the research goals of the project 
  3. De definitie van evolutionaire psychologie
  4. De rationale om voor EP als invalshoek te kiezen en de (daarmee samenhangende) introductie van de onderzoeksthema's 
  5. De opbouw van een nieuw theoretisch model en omschrijving van de kernconcepten daarin
  6. De constructie van een instrument om, op basis van het geintroduceerde model, motivatie te meten
  7. De veldstudie, waarin de empirische evaluatie van het instrument centraal staat
  8. Kritische terugblik op het gehele traject en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.
  9. Appendices: sources