Psycho(seksuele) ontwikkeling

Freud veronderstelde dat de ontwikkeling van de mens van pasgeborene tot bejaarde in een aantal vaste fasen of stappen verliep. Het geheel van dit groeiproces noemde hij de psycho-seksuele ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt gestuurd door instincten of basisbehoeften. De instincten en basisbehoeften zijn voor ieder mens gelijk en zijn al bij de geboorte aanwezig. Dit leidt tot impulsen, zoals huilen bij honger of boosheid bij frustratie. Ook deze impulsen zijn voor iedereen gelijk. De manier waarop de omgeving op deze impulsen reageert, zal echter verschillen. Deze (verschillende) reacties bepalen volgens Freud d.m.v. leerprocessen welk karaktertype zal ontstaan. Volgens Freud kon men aan iemands karaktertrekken in grote lijnen zien hoe diens individuele leerproces was verlopen. En omgekeerd, fouten of problemen in de opvoeding gedurende een bepaalde ontwikkelingsfase kwamen later tot uiting in bepaald soort probleemgedrag (neurose). 
 
Welke fasen of ontwikkelingsstadia onderscheidt Freud?

http://psychologie.ahmas.nl/modules/pagesahmas/php/view.php?id=&rev=-1