Literatuur

 

Literatuur:
Ellenbnerger, H.F. (1970), The discovery of the unconscious, Basic Books
Kalmhout M.A. van (2000), Psychotherapie Het bos en de bomen, De Tijdstroom Utrecht
Waal W.J. de (1992), De Geschiedenis van de psychotherapie in Nederland. De Nijvere Haas ’s-Hertogenbosch
Korrelboom C.W., Broeke E.  ten (2004), Cognitieve gedragstherapie. Uitgeverij Coutinho
En voor de liefhebber (in het Tsjechisch):
Cvekl J. (1965), Sigmund Freud, Orbis Praha
Kratochvil S. (1997), Zaklady psychoterapie, Portal Praha
Stavel, J.(1971), Anticka psychologie, SPN Praha
Vymetal J. a kol. (1997), Obecna psychoterapie, Psychoanalyticke nakladatelstvi Praha