Transtheoretisch model

Prochaska , DiClemte ( 1977/ 1997) ontwikkelden het transtheoretisch model (TTM) 
Voor illustratie, zie tab VETO; voorbeelden.
Het model doorbrak de bestaande nogal beperkt denkende soms dogmatische onderzoeksopzetten vanuit individuele stromingen.
De focus ging meer naar exploratie van de wijze waarop verandering tot stand komt door de stromingen heen.
 
Voor de therapeut betekent het model dat herkennen/ weten van de fasen waarin de cliënt zit en de fase waarin je zelf zit in combinatie met de problematiek mede de effectiviteit bepaalt.
Bijvoorbeeld: terugval is een fase in het veranderproces. Door terugval leert de cliënt en zal hij het anders aanpakken. Terugval (relaps) kan in de verschillende fasen plaatsvinden
 
Zie Overdenking in tab VETO