Professionele richtlijnen

Het beroep van PT kenmertk zich door de volgende professionele richtlijnen en standaarden, zoals:

1. Het psychotherapeutisch handelen vindt plaats binnen en wordt getoetst aan de volgende wettelijke kaders:

2. De binnen het kader van psychotherapie toe te passen methoden en attitudes:
3. De behandelaar verbindt zich aan de verantwoordelijkheden en taken volgens de regels van het beroep, respectievelijk volgens de verschillende gedragscodes casu quo het tuchtrecht.