Literatuur gesch

Ellenbnerger, H.F. (1970), The discovery of the unconscious, Basic Books

Kalmhout M.A. van (2000), Psychotherapie Het bos en de bomen, De Tijdstroom Utrecht

Waal W.J. de (1992), De Geschiedenis van de psychotherapie in Nederland. De Nijvere Haas ’s-Hertogenbosch

Korrelboom C.W., Broeke E. ten (2004), Cognitieve gedragstherapie. Uitgeverij Coutinho

En voor de liefhebber (in het Tsjechisch):

Cvekl J. (1965), Sigmund Freud, Orbis Praha

Kratochvil S. (1997), Zaklady psychoterapie, Portal Praha

Stavel, J.(1971), Anticka psychologie, SPN Praha

Vymetal J. a kol. (1997), Obecna psychoterapie, Psychoanalyticke nakladatelstvi Praha

 

Irena Burdova