Inhoudsoverzicht groep 1

Universele therapiefactoren

 

Veranderingen bij de patient                                            

               

Geschiedenis van de psychotherapie                             

 

Attitude van de psychotherapeut                                      

 

Organiseren van de behandelcontext                              

 

Therapeutische relatie

 

Universele factor: authenticiteit

                    

De toekomst van psychotherapie en de rol van internet (powerpointpresentatie)