Voetnoot

De bovenstaande tekst is gebaseerd op:
- hoofdstuk 13 uit Leerboek Psychotherapie (Colijn, S., Snijders, H. en Trijsburg, W., 2009)
- college van dr. J. Keijser, april 2009 in Groningen.
Voor de leesbaarheid en omdat de oorspronkelijke teksten niet werden geraadpleegd, zijn met uitzondering van de modellen de namen van de onderzoekers weggelaten. Een verdere reden om de oorspronkelijke auteurs weg te laten is dat er blijkbaar op alle onderzoeken kritiek was omdat begrippen verschillend of onduidelijk gebruikt worden. Bij het lezen van het gebruikte hoofdstuk wordt mij niet duidelijk of bij therapiesucces/resultaat klachtenreductie bedoeld wordt of dat het gaat om vermindering van de demoralisatie (omdat men bepaalde activiteiten niet meer kan uitvoeren); dit laatste is blijkbaar de voornaamste reden om hulp te zoeken bij een psychotherapeut en niet de aanwezigheid van klachten. Verder is mij onduidelijk of er bij deze onderzoeken ook rekening gehouden is met de duur van een therapie.