Statistisch model

N. heeft onderzoek gedaan naar de verklaarde variantie van de verschillende therapiefactoren. Omdat er veel kritiek was op eerder onderzoek en dit onderzoek blijkbaar het meest betrouwbaar is, noem ik alleen bij dit onderzoek de cijfers.

 

Factor
verklaarde variantie in %
 
Onbekende factoren (waaronder placebo?)
45
Patiënt factoren (b.v. ik-sterkte)
25
*Therapeutische relatie
10
*Behandelmethode
8
*Therapeut factoren (b.v. vaardigheid, geloofwaardigheid, enthousiasme)
7
Interactie van de therapiefactoren*
5