Sequentiele model

1 Steun door de Rogeriaanse therapeutische houding (warm, empathisch, accepterend) is de cliënt minder gespannen en gerustgesteld;
2 Leren: disfunctionele denkpatronen en emoties veranderen door o.a. exposure, inzicht, corrigerende emotionele ervaringen (dit is dus deels leertheoretisch);
3 Gedragsverandering: disfunctionele gedragspatronen veranderen door b.v. oefenen, gedragsregulatie, cognitieve beheersing (dit is ook deels leertheoretisch).