Groep 3 (Groningen 2)

1. Universele therapiefactoren

2. Psychotherapie in algemene zin: omschrijving, classificatie en onderzoek

3a. Veranderingen bij de patient

3b. Geschiedenis van de psychotherapie

4. Attitude van de psychotherapeut. Organiseren van de behandelcontext.

5. Therapeutische relatie en communicatie / affectspiegeling

6. De toekomst van de psychotherapie