Palliatieve Zorg (PZ)

Het algemene doel van deze module is inzicht te bieden in de wijze waarop u zich kwalitatief verhoudt tot de standaard die op dit gebied gangbaar is. Op basis van dit inzicht kunt u zelf uw leerplan vaststellen.

Meer concreet leidt het doorlopen van deze module er toe dat: 
1. U beschikt over kennis op specialistisch niveau m.b.t.: 
- de psychosociale gevolgen van de confrontatie met de eindigheid van het leven; 
- het emotioneel steunen van patienten en naasten;
- counselen als hulpmiddel bij dilemma's;
- zelfzorgtechnieken.
2. U beschikt over kennis op algemeen niveau m.b.t.: 
- communicatie;
- probleemoplossende processen;
- professionaliteit;  
- samenwerken.

Start module!