Seksuologische hulpverlening (SH)

Het algemene doel van deze module is inzicht te bieden in de wijze waarop u zich kwalitatief verhoudt tot de standaard die op dit gebied gangbaar is. Op basis van dit inzicht kunt u zelf uw (verdere) leerplan vaststellen. 

Meer concreet leidt het doorlopen van deze module er toe dat:
1. u beschikt over kennis op specialistisch niveau m.b.t.:
- de culturele betekenis en relevantie van seksualiteit;
- de seksuele respons als basaal ordeningsmechanisme;
- de meest voorkomende problemen op seksueel gebied.

2. u bent op de hoogte van de algemene principes van de volgende ondersteunende competenties: communicatie, probleemoplossende processen, samenwerken en professionaliteit;  
3 u bent in het bijzonder op de hoogte van de volgende vaardigheden:

* seksuele anamnese
* informeren
* counselen
* emotioneel steunen
* beladen onderwerpen bespreekbaar maken.

Start de module!