Persoonlijk leerplan: seksuologie

Wat zijn uw leerambities m.b.t. dit thema? Geef in steekwoorden voor uzelf aan:
- waarvoor u de leerstof nodig heeft?
- wat u wilt leren?
- hoe bepaalt u of u voldoende heeft geleerd?
- ......

Ga naar de volgende stap: feedback aan de docent