Module: Palliatieve zorg

Om uw doelstellingen op het gebied van PZ te realiseren, doorloopt u het volgende, probleemgestuurde stappenplan: 

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; alles wat u moet weten! 
5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan;
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter?
M.b.v. de (groene) Evaluatie helemaal rechtsboven op de pagina kunt u uw mening geven over deze aanpak.

Als u wilt beginnen: start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan!