Health counseling (HC)

Het algemene doel van deze module is inzicht te bieden in de wijze waarop u zich kwalitatief verhoudt tot de standaard die op dit gebied gangbaar is. Op basis van dit inzicht kunt u zelf uw leerplan vaststellen.

Meer concreet leidt het (probleemgestuurd) doorlopen van deze module er toe dat:
1. u beschikt over kennis op specialistisch niveau m.b.t.:
-

2. u beschikt over kennis op algemeen niveau m.b.t.:
- communicatie;
- probleemoplossende processen;
- professionaliteit;
- samenwerken.

Start de module!